பாவேந்தர் புகழ் வெண்பா

பாவேந்தரின் பாடல் ஒவ்வொன்றும் மடமை என்னும் காட்டை அழிக்கும் அக்கினிக் குஞ்சு; புதுமை என்னும் தென்றலை வீசும் செழுங்கவிதை; உலகின் இருளைக் கெடுக்கும் எழில் விளக்கு - இவ்வாறு பாவேந்தரின் கவிப்பெருமையை சொல்லிக் கொண்டே போகலாம். இந்தப் பதிவு புரட்சிக் கவிஞரின் நற்புகழை வெண்பாவில் சொல்ல நான் செய்த சிறு முயற்சி!

தோளை உயர்த்தித் தொடடா,அவ் வானத்தை
வாளை உயர்த்தி,இவ் வையங்கொள்! - மாளாத
புத்துலகம் காணப் புதுமறைசெய்! என்றறைந்தார்
முத்தமிழ்ப்பா வேந்தர் முரசு.

மேலும் படிக்க

2 Comments

புகழ் புரிந்த புதுமைத் தமிழ் – குறவஞ்சிப் பாட்டு

திருவடியாய்க் குறளடிகள் கொண்டமொழி அம்மே
சிலம்பொலியால் இசைமுழக்கம் செய்யுமொழி அம்மே
இருளகற்றும் கதிரொளியாய் எழுந்தமொழி அம்மே
இனித்திடும்தெள் ளமுதத்தமிழ் எங்கள்மொழி அம்மே

0 Comments

அருளுள்ளம் கொண்ட இறைவர் திருமகன் – இயேசுபிரான் புகழ் பாட்டு

விலை மதிப்பிலா விண்ணக ராச்சியம்
வேண்டி னால்பிறர் நன்னலம் நாடுவீர்!
அலையும் நெஞ்சை நல்வழியில் திருப்பினால்
அருகில் தோன்றிடும் நற்பர லோகமே!

0 Comments

களிப்பூட்டும் கடற்கரை

கடற்கரை அழகினைப் பாடிடுவோம் - கடற்
    காற்று தரும்சுகம் நாடிடுவோம்
படர்மணற் பரப்பினில் கால்பதித்தே - பிணி
   பறந்திட உடல்வளம் கூடிடுவோம்.

0 Comments

ஆழ்வார்கள் நான்மணிமாலை – மதுரகவியார், மழிசையார்

இந்தப் பதிவு 'ஆழ்வார்கள் நான்மணிமாலை' என்னும் தொடரின் இரண்டாம் பகுதி. இந்தப் பகுதியில், இனித்திடும் எளிய கவிதைகளால் மாறன் புகழ்பாடி 'நாவினால் நவிற்றின்பம் எய்திய' மதுரகவி ஆழ்வாரைப் போற்றியும், 'பைந்நாகப் பாய் சுருட்டிக் கொள்' என்று ஆணையிட்டு, இறைவனையே காஞ்சி நகரிலிருந்து இடம் பெயர வைத்த திருமழிசை ஆழ்வாரின் கவியாற்றலைப் புகழ்ந்தும் அந்தாதியாகப் பாடியுள்ளேன்.

மேலும் படிக்க

0 Comments

ஆழ்வார்கள் நான்மணிமாலை – குருகூர் சடகோபர்

ஆரமுதாம் தமிழுக்கு அருந்தொண்டாற்றியவர்களில் ஆழ்வார்கள் தனிப்பெருமை வாய்ந்தவர்கள். நாலாயிரத் திவ்வியப் பிரபந்தம் என்னும் பாடல் திரட்டு ஆழ்வார்களின் நாவன்மையை நமக்கெல்லாம் பறைசாற்றும்.தேனினும் இனிக்கும் அவர்களுடைய பாடல்கள் ஆழ்ந்த பொருள் பொதிந்த அருமணிகளாகவும் சுடர்விட்டு ஒளிர்ந்தன. அத்தகைய சிறப்புடைய ஆழ்வார்களைப் போற்றி நான்மணிமாலையாக இங்கு அளித்துள்ளேன்.

சந்தம் மிகுந்த தமிழ்மறைநா லாயிரமும்
தந்தபெரி யோர்பெருமை சாற்றிடவே – சிந்தையினில்
வற்றாத அன்பால் மணிமாலை நான்மொழியத்
தொற்றமிழ்த்தாய் நிற்பாள் துணை.

மேலும் படிக்க

0 Comments

அருட்பா அளித்த அருளாளர் – வள்ளலார் புகழ் மாலை

வான்புகழ் வள்ளலார் இராமலிங்க அடிகளின் நற்புகழை விருத்தப் பாட்டில் வழங்கியுள்ளேன். இந்தப் பாடல்கள் அடிகளார் பாடிய 'வாடிய பயிரைக் கண்டபோ தெல்லாம் வாடினேன்' என்னும் பாட்டின் நடையில் அமைந்திருத்தல் காண்க.

மேலும் படிக்க

0 Comments

நாவுக்கரசர் வெண்பா

கூற்றம் நடுங்கக் குரலெடுத்தான், யாரிடமும்
போற்றிப் பணிந்தடிமை பூணாதான் - ஏற்றமுற
நாவுக் கரசன் நவின்றுரைக்கும் நன்மொழிதான்
ஆவிக்(கு) அமுதென்(று) அறி.

மேலும் படிக்க

0 Comments

சின்னச் சின்னத் தேனீக்கள்

சின்னச் சின்னத் தேனீக்கள்
   சிரித்துப் பறக்கும் தேனீக்கள்
மின்னும் அழகு மலர்தேடி
   மிகுந்த தேனைச் சேகரிக்கும்

மேலும் படிக்க

0 Comments

End of content

No more pages to load