ஆழ்வார்கள் நான்மணிமாலை – மதுரகவியார், மழிசையார்

இந்தப் பதிவு 'ஆழ்வார்கள் நான்மணிமாலை' என்னும் தொடரின் இரண்டாம் பகுதி. இந்தப் பகுதியில், இனித்திடும் எளிய கவிதைகளால் மாறன் புகழ்பாடி 'நாவினால் நவிற்றின்பம் எய்திய' மதுரகவி ஆழ்வாரைப் போற்றியும், 'பைந்நாகப் பாய் சுருட்டிக் கொள்' என்று ஆணையிட்டு, இறைவனையே காஞ்சி நகரிலிருந்து இடம் பெயர வைத்த திருமழிசை ஆழ்வாரின் கவியாற்றலைப் புகழ்ந்தும் அந்தாதியாகப் பாடியுள்ளேன்.

மேலும் படிக்க

0 Comments

ஆழ்வார்கள் நான்மணிமாலை – குருகூர் சடகோபர்

ஆரமுதாம் தமிழுக்கு அருந்தொண்டாற்றியவர்களில் ஆழ்வார்கள் தனிப்பெருமை வாய்ந்தவர்கள். நாலாயிரத் திவ்வியப் பிரபந்தம் என்னும் பாடல் திரட்டு ஆழ்வார்களின் நாவன்மையை நமக்கெல்லாம் பறைசாற்றும்.தேனினும் இனிக்கும் அவர்களுடைய பாடல்கள் ஆழ்ந்த பொருள் பொதிந்த அருமணிகளாகவும் சுடர்விட்டு ஒளிர்ந்தன. அத்தகைய சிறப்புடைய ஆழ்வார்களைப் போற்றி நான்மணிமாலையாக இங்கு அளித்துள்ளேன்.

சந்தம் மிகுந்த தமிழ்மறைநா லாயிரமும்
தந்தபெரி யோர்பெருமை சாற்றிடவே – சிந்தையினில்
வற்றாத அன்பால் மணிமாலை நான்மொழியத்
தொற்றமிழ்த்தாய் நிற்பாள் துணை.

மேலும் படிக்க

0 Comments

End of content

No more pages to load