குந்தவை பிராட்டி – ஒரு பென்சில் சித்திரம்

குந்தவை பிராட்டி - ஒரு பென்சில் சித்திரம்

சோழர் குலவிளக்காம் குந்தவை பிராட்டி

ஒரு பென்சில் சித்திரம்

This Post Has 2 Comments

  1. LEELAMANI KANNAN

    அனைத்து ஓவியங்களும் அருமை…. குந்தவை பிராட்டியாரின் ஓவியமும் Zentangle ஓவியங்களும் மிக அருமை… தங்களது தமிழ் தொண்டு சிறக்க வாழ்த்துகள் கோடி…

    1. இமயவரம்பன்

      அன்பான பாராட்டுகளுக்கு மிக்க நன்றி!🙏

Leave a Reply