சமீபத்திய பதிவுகள்
திருஞானசம்பந்தர்

திருஞானசம்பந்தர்

காப்பு பொருள்: வேதங்கள் காட்டும் வழிகளின்படி பின்பற்றப்படும் நெறிமுறைகள் பொலிந்து உயரவும், அவற்றுள் சிறப்புடையனவாக விளங்கும் சிவதருமங்கள் யாவும் ஆகம விதிகளின்படிக் குறைவின்றி செழிக்கவும், உயிர்கள் எல்லாம் பல்வேறு பிறவிகள் தரும் பக்குவத்திற்கேற்ப வழிவழியாகத் திருவருள் பெற்று ஆன்ம மேம்பாடு அடையவும், ‘அம்மே அப்பா’ என்று இறைவனைத் தாய் தந்தையாகக் மனத்தில் இருத்திக் கூப்பிட்டுத் தூய திருவாய் மலர்ந்து அழுதவரும், குளிர்ந்த வளமுடைய வயல்கள் சூழ்ந்த சீர்காழியில் பிறந்தவருமான திருஞானசம்பந்தரது மலர் போன்ற திருவடிகளைத் தலைமேல் கொண்டு…
  • இயற்கை கவிதைகள்

    கடற்கரைப் பாட்டு English overview : This is a poem about seashore, its feet swaddling sands, beautiful horizon, fishing boats that paddle fast, families that get together, children playing with sand castles, waves dashing on the shore. பொருளடக்கம் மேகப் பாட்டு English overview : This is a poem about black clouds, their changing shapes and how every…

    மேலும் படிக்க

என்னைப் பற்றி

தமிழழகில் மனமயங்கிக்
கவியெழுதிப் பிதற்றுபவன்

தமிழ்க்கவிதை நயம்வியந்துக்
கருத்தளித்து விளக்குபவன்

தமிழ்க்கவிதை பலரறிய
ஆங்கிலத்தில் மொழிபெயர்த்துத்
தமிழார்வம் கொண்டோர்க்குத்
துணைநிற்கும் தமிழன்பன்!

இமயவரம்பன்