சமீபத்திய பதிவுகள்

பாரதி பாட்டமுதம் – பாரதியார் கவிதை விளக்கம்

“ஆயும் தொறும் தொறும் இன்பம் தரும் தமிழ்” என்பது ஆன்றோர் வாக்கு. உலகெலாம் போற்றும் தமிழ்க்கவிஞர்களின் உட்கருத்துக்களை அவற்றின் காரணத்துடன் தொடர்புபடுத்தி ஆராய்ந்து பார்க்கப் பார்க்க மனதிற்குள் ஒரு பேரின்ப ஊற்று சுரந்து களிப்பேற்றும் என்பது நிதர்சனமான உண்மை. இதற்கு எடுத்துக்காட்டாக பாரதியார் கவிதைகள் பலவற்றைக் காணலாம். பாரதியார் கவிதைகள் என்னும் கவிச்சோலையில் மலர்ந்த மலர்கள் கணக்கற்றவை; அவை அனைத்தும் நறுமணம் வீசி நல்லின்பம் தருவனமாகும். நித்த நித்தம் புத்தம் புது எண்ணங்களைத் தோற்றுவிக்கும் மலர்கள் பூத்துக்…

பாரதியின் மனப் பெண் கவிதை

மனப் பெண்ணே! நன்றையே கொள்! புதியது விரும்பு எதிர்மறை (Negative) எண்ணங்களை விட்டுவிடு என்னிடத்தில் அன்பு கொண்டவள் நீ தன்னை அறியாமல் தானே குழம்புகிறாய் உன்னை மேம்படுத்துவேன்
விநாயகர் அகவல் பாடல் விளக்கம்

விநாயகர் அகவல் பாடல் விளக்கம்

விநாயகர் அகவல் வரலாறு சுந்தரமூர்த்தி நாயனாரும் சேரமான் பெருமான் நாயனாரும் கயிலைக்குச் செல்லும்போது ஒளவையாரையும் அழைத்தனர். அவர் அப்போதுதான் விநாயகர் பூசையைச் செய்யத் தொடங்கியிருந்தபடியால், விரைவாக வழிபாட்டை முடிக்கலாயினார். அதை அறிந்த விநாயகப்பெருமான், “ஒளவையே! அவசரம் ஏதும் வேண்டாம். அவர்களுக்கு முன்னதாக நின்னைக் கயிலையில் சேர்த்துவிடுகிறேன். நீ வழக்கம் போலவே நின் பூசையைச் செய்க” என்றார். ஒளவையாரும் விநாயகரின் ஆணைப்படியே பூசையை இனிது முடித்தார். “சீதக் களப” என்று தொடங்கும் விநாயகர் அகவல் பாடி அப்பெருமானை மனம்…
  • இயற்கை கவிதைகள்

    கடற்கரைப் பாட்டு English overview : This is a poem about seashore, its feet swaddling sands, beautiful horizon, fishing boats that paddle fast, families that get together, children playing with sand castles, waves dashing on the shore. பொருளடக்கம் மேகப் பாட்டு English overview : This is a poem about black clouds, their changing shapes and how every […]

    மேலும் படிக்க

என்னைப் பற்றி

தமிழழகில் மனமயங்கிக்
கவியெழுதிப் பிதற்றுபவன்

தமிழ்க்கவிதை நயம்வியந்துக்
கருத்தளித்து விளக்குபவன்

தமிழ்க்கவிதை பலரறிய
ஆங்கிலத்தில் மொழிபெயர்த்துத்
தமிழார்வம் கொண்டோர்க்குத்
துணைநிற்கும் தமிழன்பன்!

இமயவரம்பன்