அருகன் அடியே சரணம் – சமண சமயக் கடவுள் துதி

அருகன் அடியே சரணம் பாவகை : சந்த விருத்தம்சந்த அமைப்பு : தனனா தனனா தனனா தனனா / தனனா தனனா தனனா திருவிற் பொலிமுக் குடைமா நிழலில்   திகழா சனமீ தமர்வான்மருளுற் றிடுமைம் பொறிவாய் அறவே   மறுவிற் சுடர்போல் ஒளிர்வான்முரணுற் றிடுமூ வெயிலைச்…

மேலும் படிக்கஅருகன் அடியே சரணம் – சமண சமயக் கடவுள் துதி
0 Comments

நால்வர் வெண்பா மாலை – கவிதை நூல்

நால்வர் வெண்பா மாலை - PDF நால்வர் வெண்பா மாலை - நூல் முகவுரை நால்வர் வெண்பா மாலை என்னும் இந்நூல் சைவ சமயக் குரவர்களாகிய திருஞானசம்பந்தர், திருநாவுக்கரசர், சுந்தரர், மாணிக்க வாசகர் ஆகிய நால்வரின் புகழ் பாடும் வெண்பாக்களைக் கொண்டு…

மேலும் படிக்கநால்வர் வெண்பா மாலை – கவிதை நூல்
0 Comments

முருகா என்னும் திருநாமம் – ஒரு சிந்துக் கவிதை

முருகன் பாட்டு முருகா என்னும் திருநாமம் - ஒரு சிந்துக் கவிதை 1. முருகா வென்னும் திருநாமம் - அதை மொழிவார் வெல்வார் வினையாவும்உருகும் நெஞ்சுக் குரமாகும் - தொழு(து) உரைப்பார்க் கென்றும் உயர்வாகும். (முருகா என்னும்) 2. பொருளே தேடிப் பொழுதொழிக்கும் - ஒரு பொருளில்…

மேலும் படிக்கமுருகா என்னும் திருநாமம் – ஒரு சிந்துக் கவிதை
0 Comments

திருமால் துதிகள்

1. ஆயிரம் பேருடையாய் ஆயிரம் சீர்க்குணத்தாய் ஆயிரம் பேழ்வாய் அரவணையாய் - ஆயிரம் குன்றனைய தோளினாய் கூறும் அடியோமுக்(கு) இன்றருளாய் பள்ளி எழுந்து. 2. மதுராஷ்டகம் - அதரம் மதுரம் - தமிழில் இதழும் இனிதாம் முகமும் இனிதேஇதமார் விழியும் நகையும்…

மேலும் படிக்கதிருமால் துதிகள்
0 Comments

 மதுரை மீனாட்சி அம்மை பதிகம்

  மதுரை மீனாட்சி அம்மை பதிகம் மதுரையில் எழுந்தருளியிருக்கும் மீனாட்சி அம்மையின் பெருமையைப் போற்றித் துதிக்கும் தமிழ்மாலை. கவிதைகள் : இமயவரம்பன்பாவகை : பதினான்கு சீர் ஆசிரிய விருத்தம் (விளம், விளம்,விளம், விளம், விளம்,மா,தேமா- அரையடிக்கு) 1. திருவளர் மரகத மணியொளிர்…

மேலும் படிக்க மதுரை மீனாட்சி அம்மை பதிகம்
0 Comments

ஜேகே குறள் – ஜே கிருஷ்ணமூர்த்தி அவர்களின் பொன்மொழிகள் குறள் வடிவில்

1. பிறர்தரத் தான்கொண்ட பேரறிவின் தன்னுள் உறக்கண்ட உண்மை உயர்வு. கருத்து: பிறர் போதிக்கத் தான் கேட்டறிந்து கொண்ட ஞானத்தை விடத் தானே தனக்கு ஒளியாக இருந்து தனக்குள் கண்டுணர்ந்த உண்மை உயர்வானது.  2. நினைவரிய மெய்ம்மை எனுமோர் நிலத்தை இனிதடையப் பாதையொன் றில்.…

மேலும் படிக்கஜேகே குறள் – ஜே கிருஷ்ணமூர்த்தி அவர்களின் பொன்மொழிகள் குறள் வடிவில்
0 Comments

அஷ்டலட்சுமி விருத்தம்

அஷ்டலட்சுமி விருத்தம் வடமொழியில் அமைந்த அஷ்டலட்சுமி ஸ்தோத்திரத்தைத் தழுவித் தமிழில் எழுதிய விருத்தங்கள் கவிதைகள் : இமயவரம்பன்பாவகை : எழுசீர் ஆசிரிய விருத்தம்வாய்பாடு : விளம் மா விளம் மா / விளம் விளம் மா 1. ஆதிலட்சுமி அற்புத வடிவே…

மேலும் படிக்கஅஷ்டலட்சுமி விருத்தம்
0 Comments

காக்களூர் வீர ஆஞ்சநேயர் பதிகம்

காக்களூர் வீர ஆஞ்சநேயர் பதிகம் கவிதை : இமயவரம்பன் பாவகை : அறுசீர் ஆசிரிய விருத்தம் Sri Kaakkalur Veera Anjaneyar Pathigam 1. கடற்பரப் பினைக்க டந்து... கடிநகர் கெடக்க டிந்து படைபொரு(து) இகல்க டந்த... பாதமே புகழ்ந்து நின்றேன்வடிவுயர் ஆஞ்ச…

மேலும் படிக்ககாக்களூர் வீர ஆஞ்சநேயர் பதிகம்
0 Comments

குறள் விருத்தம் – திருக்குறள் பொருள் விளக்கம்

அறத்துப்பால் - கடவுள் வாழ்த்து குறள்பா - 1 :அகர முதல எழுத்தெல்லாம் ஆதி பகவன் முதற்றே உலகு. விளக்க விருத்தம் (அறுசீர் ஆசிரிய விருத்தம்) :அகரம் என்னும் ஓரெழுத்தாம்   அறிவை விரிக்கும் சீரெழுத்தாம்திகழும் எழுத்துத் திரட்கெல்லாம்    திலகம் அனைய முதலெழுத்தாம்புகழும் அகர எழுத்தினைப்போல்   புவிக்கோர் இறைவன்…

மேலும் படிக்ககுறள் விருத்தம் – திருக்குறள் பொருள் விளக்கம்
0 Comments