பாரதி வெண்பா

பொய்ம்மைப் பாம்பை அடிக்கும் படைத்தலைவன் , காலனை வெல்லும் பாவலன், மனத்தில் உறுதி ஏற்றும் வண்கவி, இந்த பாருக்கு அதிபதி - எங்கள் மகாகவி பாரதி. அவன் பாட்டின் புகழைச் சொல்லும் என் வெண்பாக்கள் இங்கே.

ஆங்கொரு பாட்டில் அணிமிளிரும் மற்றொன்றில்
நீங்காத மோனம் நிறைந்திருக்கும் – தூங்கா
விழிப்புமிகும் பாரதியின் வீரமிகு பாடல்
அழித்துவிடும் அல்லல் தனை.

மேலும் படிக்க

0 Comments

End of content

No more pages to load