விவேகானந்தர் எழுதிய கவிதைகள் – தமிழில்

Vivekanandar Kavithaigal

விவேகானந்தர் எழுதிய கவிதைகள்

Poems composed by Swami Vivekananda

Vivekanandar Kavithaigal – A Translation

சுவாமி விவேகானந்தர் எழுதிய கவிதைகள் (Swami Vivekananda’s poems) எழுச்சிமிக்கவை; இதயத்தைப் பிணைத்திருக்கும் பற்றுகளாம் தளைகளை அறுத்து மனிதனை உயர்த்தும் மறைமொழிகள். தமது சீரிய பேச்சாற்றல் மூலம் பள்ளத்தில் வீழ்ந்திருக்கும் குருடரையெல்லாம் விழிபெற வைத்த விவேகானந்தர் கவிதைகள் முலமாகவும் எழுச்சித் தீயைப் பரப்பினார். அத்தகைய சோதி மிகுந்த சுடர்க்கவிதைகளில் சிலவற்றைத் தமிழ்செய்து பார்க்கும் முயற்சியே இந்தப் பதிவு.

சுவாமி விவேகானந்தர் எழுதிய ‘The Song Of The Free’ என்னும் கவிதையிலிருந்து சில பகுதிகளின் தமிழாக்கம்.

A translation of Swami Vivekananda’s poems into Tamil. Written in poetical form of Tamil.

Vivekanandar Kavithaigal

1. இடர் வரும்போது மேலோர் வலிமை கொள்வர்

மொழிபெயர்ப்பு:

அடிபட்ட பாம்பு படம் எடுத்து சீறும்;
தூண்டப்பட்ட நெருப்பு வானுயரப் பற்றி எரியும்;
நெஞ்சில் அடிபட்ட சிங்கத்தின் கர்ச்சனையோ
பாலைவனம் முழுவதும் எதிரொலிக்கும்;

மின்னலால் தாக்கப்பட்ட மேகம்
தன் வலிமையெல்லாம் திரட்டி இடிமுழக்கம் செய்யும்;
அதேபோல், (சோதனைகளாலும் இடர்களாலும்)
நெஞ்சின் ஆழத்தில் துயருற்ற ஆன்மா கிளர்ந்தெழும்போது
மகான்களும் ஞானிகளும் தங்கள் பெருவலிமை காட்டி
எதிர்த்துநின்று வெற்றி பெறுவார்கள்.

English Original:

The wounded snake its hood unfurls,
The flame stirred up doth blaze,
The desert air resounds the calls
Of heart-struck lion’s rage.

The cloud puts forth it deluge strength
When lightning cleaves its breast,
When the soul is stirred to its in most depth
Great ones unfold their best.

தமிழ்க்கவியாக்கம்:

அடிபட்ட பாம்பன்றோ படம் எடுக்கும்,
    அனல்நெருப்பும் தூண்டிவிடச் சீறி வீசும்,
இடமதிரக் கர்ச்சித்து முழக்கம் செய்யும்
    இதயத்தில் புண்பட்டுச் சினந்த சிங்கம்,
அடல்வலிமைக் காட்டிநின்று வெல்லும் மேகம்
    அகத்தினிலே மின்னலொளி பிளக்கும் போதே,
இடரழுத்த ஆழ்மனந்தான் தவிக்கும் போதும்
     எழுந்தொளிர்ந்து நின்றுயர்வர் மேலோர் தாமே.

தமிழ்க்கவியாக்கத்திற்கு விளக்கம்

(பாவகை : எண்சீர் ஆசிரிய விருத்தம்)

சொற்பொருள்:
இடமதிர = இடம் + அதிர
இடரழுத்த = இடர் + அழுத்த
எழுந்துயர்ந்து= எழுந்து + உயர்ந்து = உயர்ந்து + எழுந்து = துன்பத்தால் துவளாமல் நெஞ்சில் உரமும் உறுதியும் கொண்டு விழித்தெழுந்து
நின்றொளிர்வர் = நின்று + ஒளிர்வர் = (தன்னைச் சுடச் சுட ஒளி பெறும் பொன்னைப் போல்) என்றென்றும் பிரகாசிப்பர்

தொடர்புடைய திருக்குறள்:
சுடச்சுடரும் பொன்போல் ஒளிவிடும் துன்பஞ் 
சுடச்சுட நோற்கிற் பவர்க்கு.
[அறத்துப்பால், துறவறவியல், தவம்]
பொருள்:
தங்கத்தை நெருப்பிலிட்டுச் சுடச்சுட அது மாசு நீங்கி ஒளிவிடும். அதுபோல் துன்பமானது சுடச்சுட அதைத் தாங்கிக் கொள்பவர்களுக்கு வாழ்க்கை ஒளிவீசித் திகழும்.


2. இலக்கை நோக்கி நேரே செல்வாய்!

மொழிபெயர்ப்பு:

கண்கள் மங்கிப் போனாலும், இதயம் மெலிந்து வாடினாலும்,
நட்பானது தோல்வியுற்றாலும், காதலும் வஞ்சித்தாலும்,
நூறு பேரிடர்களை விதியானது நம்மை நோக்கிச் செலுத்தினாலும்,
நாம் செல்லும் வழியெங்கும் காரிருள் சூழ்ந்தாலும்,

நம்மை வதைத்து அழிக்கும் நோக்குடன்
ஒட்டுமொத்த இயற்கையும் சேர்ந்து
ஒரு சினம் கொண்ட கொடும்பார்வை வீசினாலும்,
என் ஆன்மாவே! நீ தெய்வீகமானவன் என்று உணராய்!
(இந்தத் தெளிவு நிறைந்த இதயத்துடன்)
நீ இடப்பக்கமோ வலப்பக்கமோ நோக்காமல்,
நேரே உன் இலக்கை நோக்கிச் சென்று கொண்டே இரு!

English Original:

Let eyes grow dim and heart grow faint,
And friendship fail and love betray,
Let Fate its hundred horrors send,
And clotted darkness block the way.

All nature wear one angry frown,
To crush you out – still know, my soul,
You are Divine. March on and on,
Nor right nor left but to the goal.

தமிழ்க்கவியாக்கம்:

கண்மங்கிப் போனாலும், இதயம் நோவ
    நண்பர்களும் அன்பர்களும் கைவிட் டாலும்,
மண்மேலே விதிநூறு துயர்தந் தாலும்,
    மருட்டுகின்ற இருள்வழியை மறைத்திட் டாலும்,
புண்படநம் மேல்இயற்கை கோபம் கொண்டு
    பொசுக்கிடவே நினைத்தாலும், நெஞ்சே கேளாய்!
எண்ணிப்பார் புனிதன்நீ! இலக்கை நோக்கி,
    இடவலது பார்க்காமல், நேரே செல்வாய்!

(பாவகை : எண்சீர் ஆசிரிய விருத்தம்)


3. அவனே நான்

மொழிபெயர்ப்பு:

நான் – தேவனும் அல்ல, மனிதனும் அல்ல, மிருகமும் அல்ல,
உடலும் அல்ல, மனமும் அல்ல, ஆண் அல்ல, பெண்ணும் அல்ல,
எனது குணங்களைப் பற்றிக் கூறவரும் போது
வேதங்கள் சாத்திரங்கள் உள்ளிட்ட எல்லா ஞான நூல்களும்
என்னைப் பற்றி அறிந்துசொல்ல முடியாமல்
அதிசயத்தில் வியந்து வாயடைத்து நின்று துதிக்கும்;
(ஏனெனில், அத்தகைய குணம் கடந்த இறைவன் என்னுள் உறைவதால்)
நானும் ‘அவன்’ ஆகிறேன். (அதனால், அவன் வேறு, நான் வேறு என்றில்லாமல் ஒன்றானோம்.
எனவே, அவனது இயல்புகள் எனக்கும் வாய்த்தன.)

English Original:

Nor angel I, nor man, nor brute,
Nor body, mind, nor he nor she,
The books do stop in wonder mute
To tell my nature; I am He.

தமிழ்க்கவியாக்கம்:

தேவன்நான் அல்ல மனிதனும்அல்ல
    தெளிவிலா விலங்கினம் அல்ல;
ஆவிசேர் உடலும் உள்ளமும்அல்ல
    ஆண்பெண்பால் இரண்டும்நான் அல்ல;
தாவரு ஞான மறைகளும் என்றன்
    தன்மைசொல் லிடமுடி யாமல்
நாவடைத் திளைத்து வியப்பினில் துதிக்கும்,
    ‘நான் அவன்’ என்பதை அறிமின்!

தமிழாக்கத்திற்கு விளக்கம்

(பாவகை : எழுசீர் ஆசிரிய விருத்தம்)
தாவரு = கேடில்லா
தன்மைசொல் லிடமுடி யாமல் = தன்மை + சொல்லிட + முடியாமல்
நாவடைத் திளைத்து = நா + அடைத்து + இளைத்து = ‘இது அல்ல, இது அல்ல’ (நேதி நேதி) என்று சொல்லிச் சொல்லி அதற்கு முற்றுப் புள்ளியே இல்லாமல் இளைத்துப் போய் வேதம் கடைசியில் தன் வாயடைத்து வியந்துத் துதித்து நிற்கிறது.
‘நான் அவன்’ = ஸோஹமஸ்மி / ஸோ அஹம் அஸ்மி = அவனே நான் ( ஈஸா உபநிஷத் )

தொடர்புடைய பாட்டு :

‘அல்லை ஈது அல்லை ஈது’ என மறைகளும் அன்மைச்
சொல்லி னால்துதித்து இளைக்கும்இச் சுந்தரன்.
– பரஞ்சோதி முனிவர் ( திருவிளையாடல் புராணம்)

வேதம் எல்லாவற்றையும் அறிந்திருக்கிறது. எல்லாவற்றையும் அக்கு வேராக ஆணிவேராக அறிவிக்கிறது. ஆனால் ஆண்டவனை நேரே சுட்டாமல், “நீ இப்பொருளும் அல்ல, இப் பொருளும் அல்ல” என்று சொல்லித் துதித்து இளைத்துப் போகிறது.


4. காலம் தோன்றும் முன்பும் நான் இருந்தேன்

மொழிபெயர்ப்பு:

கதிரவனும், சந்திரனும், பூமியும் தோன்றும் காலத்திற்கு முன்னே,
விண்மீன்களும் வால்நட்சத்திரங்களும் தோன்றும் முன்னே,
காலமானது பிறந்திடும் முன்னே,
நான் இருந்தேன்;
இப்போதும் இருக்கிறேன்;
இனியும் என்றென்றும் நான் நிலையாக இருப்பேன்!

English Original:

Before the sun, the moon, the earth,
Before the stars or comets free,
Before e’en time has had its birth,
I was, I am, and I will be.

தமிழ்க்கவியாக்கம்:

கதிரவனும் குளிர்மதியும் தோன்று முன்னே
    கடல்சூழ்ந்த பேருலகம் தோன்று முன்னே
நிதமொளிர்விண் மீன்கூட்டம் தோன்று முன்னே
    நீள்வால்நட் சத்திரங்கள் தோன்று முன்னே
புதுப்புதிதாய் மாற்றங்கள் தோற்று வித்துப்
    புவியியக்கும் காலம்தான் தோன்று முன்னே
முதன்முதலில் நானிருந்தேன் இன்றும் உள்ளேன்
முடிவின்றி என்றும்நான் இருப்பேன் கண்டீர்!

தமிழாக்கத்திற்கு விளக்கம்

சொற்பொருள்:
நிதமொளிர்விண் மீன்கூட்டம் = நிதம் + ஒளிர் + விண்மீன் + கூட்டம்

(பாவகை : எண்சீர் ஆசிரிய விருத்தம்)


5. உள்ளதெலாம் நானாகி எனக்குள் உறைந்திடும்

மொழிபெயர்ப்பு:

இரண்டல்ல பலவல்ல, ‘அது’ ஒன்று தான்,
அதனால், என் ஒருவனுக்குள் எல்லா ‘நான்’களும் உள்ளடங்கும்;
என்னால் வெறுப்பு காட்ட முடியாது;
(ஏனெனில், எல்லாம் நானாகி இருக்கும்போது)
என்னை நானே என்னிடமிருந்து விலக்கி ஒதுக்க முடியாது,
என்னால் அன்பை மட்டுமே அளிக்க முடியும்
(ஏனென்றால், எல்லாவற்றிலும் நான் என்னையே காண்கிறேன்)

English Original:

Not two nor many, ’tis but one,
And thus in me all me’s I have;
I cannot hate, I cannot shun
Myself from me, I can but love.

தமிழ்க்கவியாக்கம்:

ஒன்றேதான் இரண்டல்ல பலவும் அல்ல
  உலகத்தில் அனைத்திலும்உள் ளுறையும் மெய்ம்மை;
நன்றாக இவ்வுண்மை புரியும் போது
  எனக்குள்ளே பல’நான்’கள் இருக்கக் கண்டேன்;
வன்போடு வெறுத்தொதுக்கி பிறரைக் காய
  என்னாலே இயலாது,அவ் வாறு காய்தல்
என்னைநானே விலக்கும் சிறுமை ஒக்கும்,
  அதனாலே அன்பைத்தான் அளிப்பேன் என்றும்.

தமிழாக்கத்திற்கு விளக்கம்

சொற்பொருள்:
வன்போடு = வலிமையோடு = தீவிரமாக; பிறரைக் காய= பிறர்மேல் கோபம் கொள்ள; சிறுமை = முட்டாள்தனம்

(பாவகை : எண்சீர் ஆசிரிய விருத்தம்)


6. மனமே! கனவுகளிலிருந்து விழித்தெழு!

மொழிபெயர்ப்பு:

கனவுகளிலிருந்து விழித்திரு, தளைகளிலிருந்து விடுபடு,
இந்தப் புதிரைக் கண்டு பயப்படாதே!
எனது நிழல் என்னை அச்சுறுத்தமுடியாது,
‘நான் அவன்’ என்று மட்டும் அறிவாயானால்,
அந்த ஞானமே உன்னை விடுவிக்கும்.

English Original:

From dreams awake, from bonds be free,
Be not afraid. This mystery,
My shadow, cannot frighten me,
Know once for all that I am He.

தமிழ்க்கவியாக்கம்:

விழித்தெழு கனவை விட்டு,
    விடுபடு தளைகள் வீழ்த்தி,
குழப்பிடும் மருமம் கண்டே
    குழறிடும் அச்சம் நீக்கு,
அழைப்பின்றி தொடரும் என்றன்
    நிழலைக்கண் டலற மாட்டேன்
எழுந்திடும் ஞானம் கொண்டே
    ‘நானவன்’ என்பாய் நெஞ்சே!

(பாவகை : அறுசீர் ஆசிரிய விருத்தம்)


Hop you enjoyed reading ‘Vivekanandar kavithaigal – A Tamil Translation’. Let me know your thoughts on these translations in your comments.

Leave a Reply